Privacybescherming bij Do It For Me

Alle gegevens die binnen Do It For Me worden verzameld, worden zorgvuldig beheerd.

 

De persoonlijke gegevens van de klanten van Do It For Me behandelen we vertrouwelijk en zijn niet voor derden ter inzage.
De mensen die de planningen verzorgen hebben toegang tot de naam, adres- en contactgegevens, de aangekochte dienst en bestel-/facturatiestatus van onze klanten.
Onze installateurs hebben toegang tot de naam, 
adres- en contactgegevens en de aangekochte dienst van onze klanten.

 

Met de door ons gehanteerde werkwijze voldoen wij aan de voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).