Verkoopvoorwaarden Installatieservice

 

Onze algemene voorwaarden houden wij graag eerlijk, open en direct. Duidelijk en zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden gaan specifiek over de installatie en in het in werking stelling van robotmaaiers, Keter tuinhuizen en Sorara Pergola’s.

 

Mocht je na 14 dagen vanaf het moment van de installatiebestelling je toch bedenken, dan kan je deze bij ons annuleren. Heeft de installatie al plaats gevonden? Dan kan je binnen 14 dagen na installatie bij ons jouw verzoek tot verwijdering indienen. Op dat moment halen wij hetgeen dat wij voor je geïnstalleerd hebben weer voor je weg. Daar vragen we wel een compensatie voor.

 

Wij verkopen zelf geen robotmaaiers, tuinhuizen en pergola’s, deze nemen wij dan ook niet mee als je hem niet meer wilt. Neem hierover contact op met degene waar je het product  gekocht hebt of en hoe je het product kunt retourneren. 1. Wie is Do It For Me en hoe je ons kunt bereiken

 

 

 1. Wij zijn RMB Field Marketing

 

In het dagelijks leven noemen wij onszelf RMB Field Marketing. De installatieservices voeren wij uit onder de naam Do It For Me.

 

Wil je ons spreken dan kan dat uiteraard. En wel op de volgende manieren: 

Bellen              0886439893

Mailen            info@doitforme.nu

Post                 Strijkviertel 28, 3454 PM de Meern

 

 1. Je kunt ons bellen:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

3.   Hoe zijn wij bekend:

 

Onze naam bij de Kamer van Koophandel: Retail Merchandising Nederland BV

KvK-nummer: 33273015

Ons btw-identificatienummer: NL803677885B01 1. Definities

Voor ons is maar één definitie echt belangrijk: blije klanten.

 
Maar om misverstanden te voorkomen, leggen we de rest van de definities uit deze voorwaarden ook even uit:

 

Jij (je, jou, jouw): de persoon die de installatie besteld.

 

Wij (we, ons, onze):​ Retail Merchandising Nederland B.V. (hodn RMB Field Marketing en Do It For Me, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 33273015, onder vestigingsnummer 000019498063 te Strijkviertel 28, 3454 PM De Meern.

 

Installatie:​ het installeren, inclusief de voorbereiding, van het product op de locatie, zoals vermeld op je bestelling. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

 

Product: het te installeren goed wat elders door jou is aangeschaft. Wij installeren alleen producten welke vermeld staan op onze website of welke wij schriftelijk aan je bevestigd hebben.

 

Schriftelijk en/of documentatie: hierbij bedoelen wij alle documenten en berichten welke wij tussen jou en ons versturen, per post of digitaal.

 

Offerte:​ onze aanbiedingen, de tarieven en voorwaarden welke je op onze website kunt lezen dienen als offerte.

 

Opleverrapport:​ het digitale formulier waarmee de installateur de installatie controleert en welke je bij akkoord ondertekent.

 

Overeenkomst:​ de overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van het gekozen product. Deze bestaat uit de bestelling via onze webshop, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord waarbij het betalen van de installatie gelijk staat aan het geven van jouw akkoord.

 

Prijs:​ de totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de webshop, orderbevestiging, offerte, overeenkomst of factuur vermeld staat.

 

Schouw: het onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor product we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Vooraf vertellen wij je uiteraard wat de schouw op locatie je kost.

 

Website: ​onze website met als URL www.doitforme.nu

 

Robotmaaier: de robotmaaier, met oplaadstation, perimeterdraad en perimeterdraadpennen.  Daarbij hoort ook de het plaatsen van het oplaadstation, het op 220 volt aansluiten van het oplaadstation op een aanwezig 220 volt stopcontact, het plaatsen en fixeren van de perimeterdraad middels de perimeterdraadpennen, het in werking stellen van de robotmaaier en het uitvoeren van een testronde.

 

Keter tuinhuis: het tuinhuis inclusief alle onderdelen in de verpakking. Daarbij hoort het monteren van alle onderdelen tot een compleet, gebruiksklaar geheel en het openen en sluiten van deuren ter controle.

Sorara Pergola: de pergola inclusief alle onderdelen in de verpakking. Daarbij hoort het monteren van alle onderdelen tot een compleet, gebruiksklaar geheel en het openen en sluiten van de lamellen ter controle.


 

 1. Bestelproces, schouw en wijzigingen

 

 1. Nadat je je bestelling hebt geplaatst via onze webshop, nemen wij per e-mail contact op. Wij geven hierbij de installatiedatum en de installatie voorwaarden aan. Als u hier akkoord mee gaat dan zullen wij de afspraak bij u bevestigen.

 

 1. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde als de digitale? Dan komen we bij je installeren op de afgesproken datum. De schouw zien wij als extra werk, hiervoor sturen wij je vooraf een betaalverzoek. Met deze betaling ga je akkoord met ons aanbod voor een schouw.

 

 1. Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit met jou. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heb je 30 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Na deze 30 dagen plannen wij de installatie binnen 14 dagen in. Wil je de installatie eerder uitgevoerd hebben? Dan zie je automatisch af van de 30 dagen bedenktijd op het moment dat je de installatie met ons inplant.

 

 1. Als je je bedenkt dan horen wij het graag. Dan verbreek je de overeenkomst en krijg je je geld terug. Ben je nog steeds blij bent met je bestelling dan horen we dat graag. Na aanvaarding gaan wij direct voor je aan de slag. We hebben dan een overeenkomst. 

  1. Planning

 

 1. We streven ernaar binnen 21 dagen na ontvangst van de betaling de installatie uit te voeren.

 

 1. Bij vertragingen, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet kunnen werken, nemen we contact met je op voor een nieuwe installatiedatum. 

 

 1. Als wij een onredelijke vertraging veroorzaken, kun je de overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als wij je een dag van tevoren afbellen zonder reden. Wil je toch dat wij de installatie uitvoeren? Dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 1. Installatie en oplevering

 

 1. Wij komen bij je installeren. Onze installateurs voldoen aan de relevante en toepasselijke normen, veiligheidsvoorschriften en verzekeringen.

 

 1. De schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar bijvoorbeeld de elektrische installatie waar, bij installatie van een robotmaaier, deze op aangesloten wordt. We vragen je daarom dit zelf uit te zoeken voordat je akkoord gaat met de offerte. 

 

 1. Bij installatie van een robotmaaier controleren wede spanning op het stroompunt waar de robotmaaier op aangesloten wordt en als die niet volgens de norm is brengen wij je daarvan op de hoogte. We voeren de installatie verder wel uit voor zover als mogelijk. Wel stellen wij de robotmaaier dan niet in werking ook wordt er geen testronde gemaakt. Wil je dit later alsnog gedaan hebben dan kun je hier een servicebezoek voor inplannen. 

 

 1. Na de installatie nemen we deze met je door. Hierna laten de installateur namens ons je het digitale opleverrapport zien, waarin je alle informatie over je systeem kunt vinden, samen met foto’s van het installatieresultaat. We vragen je het opleverrapport digitaal te ondertekenen.
 1. Herroeping van de Overeenkomst

 

Opdracht tot installatie 

 

 1. We zien je akkoord op de offerte en/of je betaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wil je na je 14 dagen herroepingsrecht je opdracht annuleren? Dan verrekenen we € 75,- op je betaling.

 

 1. Heb je je bedacht? Laat ons dit weten via telefoon of e-mail. Wij ontbinden dan de overeenkomst en storten de betaling die je eventueel al gedaan hebt binnen 14 dagen terug en/of halen het product weer uit je tuin.

 

 1. Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van je product bedenken. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we je om een compensatie voor de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt. Het gaat dan onder andere over deze kosten:
 • de kosten van de oorspronkelijke installatie;
 • de verwijderingskosten. Die kunnen maximaal even hoog als de oorspronkelijke installatiekosten zijn;
 • zijn er extra werkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we dit niet verplicht. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren. 

 4. Het product nemen wij niet mee terug en hiervoor betalen wij je ook geen geld terug aangezien wij de producten alleen installeren en niet verkopen. 1. Schade

 

 1. Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan jouw eigendom ontstaat? Dan laten wij dit voor je repareren. Kan dat niet? Dan vergoeden wij dit, natuurlijk. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine schades en reparaties aan bijvoorbeeld je gazon, borders, planten, zich in het maaiveld bevindende goederen/planten/bomen en andere goederen of materialen welke zich in het werkgebied bevinden en welke tijdens het werk beschadigd zijn geraakt, zoals door het plaatsen van het perimeterdraad, het testen van de robotmaaier, het plaatsen van een tuinhuis of pergola. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

 

 1. Heb je bedrade 12v verlichting in je gazon? Of loopt de bedrading hiervan door je gazon? Wijs ons voor de installatie op de plaatsen waar deze ligt. Wij vermijden deze plaatsen dan met de perimeterdraadpennen. Mochten wij deze bedrading toch nog raken of met het plaatsen van de perimeterdraadpennen op andere plaatsen tegenkomen dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

 

 1. Zijn er andere kwetsbare zaken in of binnen een diepte van 15 cm onder je gazon aanwezig? Wijs ons voor de installatie hierop. Wij vermijden deze plaatsen dan met de perimeterdraadpennen. Mochten wij deze kwestbare zaken toch nog raken of met het plaatsen van de perimeterdraadpennen op andere plaatsen tegenkomen dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

 

 1. Zijn er andere kwetsbare zaken in of binnen het gebied of de ondergrond waar wij de installatie uit hebben te voeren? Wijs ons voor de installatie hierop. Wij vermijden deze plaatsen dan zoveel als mogelijk of bepalen samen een andere plaats voor installatie. Mochten wij deze kwestbare zaken toch nog raken of met het plaatsen van het product tegenkomen dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

  1. Wat we jou vragen

 

 1. Je betaalt de prijs zoals vermeld op onze website. Het gaat dan om de betaling voor de installatie of een servicebezoek.

 

Robotmaaiers: Is er extra perimeterdraad en bijbehorende pennen nodig dan vragen wij je deze vooraf aan te schaffen met je robotmaaier. Je kunt deze ook ter plekke aanschaffen en afrekenen bij onze installateur.

 

 1. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we je:

 

 • ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen;

 

 • ons te informeren over aanpassingen, bijzonderheden en uitzonderingen van de tuin of locatie waar het product geïnstalleerd heeft te worden;

 

 • ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s, geblokkeerde of gevulde ruimten en al het andere waardoor wij ons werk niet of niet vlot kunnen doen;

 

 • zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van je robotmaaier. Dus niet de buurman of een van je kinderen;

 

 • alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VVE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;

 

 • op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld op onze website en/of besproken tijdens de schouw uit te voeren, waar nodig door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen.

 

Bijvoorbeeld het plaatsen van een extra stroompunt.

 

 1. Ben jij thuis en komen wij niet bij je langs op de afgesproken datum? Dan heb je recht op een vergoeding van € 50,-. Is er een echter geldige reden waarom we niet langs kunnen komen, zoals sneeuw, wind, extreme hitte of ziekte installateur? Dan streven we ernaar dat je uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, als de regen bijvoorbeeld spontaan is op komen zetten. Jij hebt op jouw beurt tot 7 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet en staan we bij je voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, omdat je er niet bent of om aan andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan mogen we de volledige installatie bij jou in rekening brengen. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt? Dan mogen we deze kosten ook bij jou in rekening brengen. Heb je deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Je bent de eigenaar van je tuin of je hebt toestemming van je VVE, organisatie of verhuurder om het product te laten installeren. Benader vóór de installatie je verzekeraar om te controleren of het product na plaatsing gevolgen heeft voor je verzekering. 

 

 1. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen of vergunningen. Als jij dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij jou in rekening brengen of verrekenen met de betaling.
 1. Wijzigingen in en bij de installatie

 

 1. Wil je wijzigingen doorvoeren ten aanzien van het te installeren product? Contacteer ons dan vóór de installatie. Dan kijken we samen of deze wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert.

 

 1. Zijn er onvoorziene omstandigheden, zoals onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit? Dan kunnen wij de overeenkomst ontbinden en mogen we € 100,- verrekenen op je aanbetaling ter compensatie voor onder andere de hoeveelheid werk die we er al in hebben gestopt.
 1. Geld

 

 1. Bij je aanvraag via onze site vragen wij je de betaling direct te verzorgen.

 

 1. Heb je een gratis installatie of een tegoedbon ontvangen dan betaal je uiteraard niet voor de installatie aan ons. Aanmelding verloopt dan via degene die je de gratis installatie of tegoedbon heeft aangeboden.

 

 1. Eventuele extra materialen of diensten brengen wij wel in rekening en worden voor de installatie door jou afgerekend.
 1. Overgang van eigendom en risico

 

 1. Na de installatie van je product is de installatie voor jouw risico. Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van je nieuwe aankoop. 

 

 1. Totdat jij de prijs van de overeengekomen extra werkzaamheden en materialen aan ons betaald hebt blijven wij eigenaar van de extra materialen. Tot dat moment blijf je ons toegang geven tot het product. Doe je dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of het product weg te halen.
 1. Vakbekwaamheid

 

 1. We geven 6 maanden garantie op de installatie van je product tenzij anders vermeld (hierna: installatiegarantie). Hier vallen fouten in de installatie onder, de werking van het systeem valt hier niet onder.

 

 1. Is er iets mis? Laat het ons zo snel mogelijk weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor je op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen je installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen;

 

de internetverbinding tussen je netwerk en je robotmaaier;

schade ontstaan door het breken/onderbreken van de perimeterdraad;

schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;

schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan de robotmaaier;

schade ontstaan door verzakken van de ondergrond waarop het geïnstalleerde is geplaatst;

schade ontstaan omdat je de instructies voor gebruik van het product niet opvolgt;

schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);

verkleuring van het product;

schade ontstaan aan de robotmaaier en/of laadstation door het beschadigen, verplaatsen, verwijderen van de perimeterdraad;

schade ontstaan door een oorzaak buiten onze invloedsfeer;

schade ontstaan door achterstallig onderhoud;

schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het product en/of de locatie die wij niet uitgevoerd hebben;

brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

 

 1. Wij zijn niet de leverancier en/of verkoper van de te installeren/geinstalleerde producten. Voor vragen over fabrieks- en productgaranties kun je terecht bij de verkoper of fabrikant van het product.

 

 1. Gaat er na je installatiegarantie termijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor je klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten.
 1. Overmacht

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar jou toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmacht situatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, zwaar weer, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid of een overheidsorgaan. 
 1. Verwerking persoonsgegevens

 

We hebben jouw gegevens nodig om de installatie op de juiste locatie uit te voeren. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan de installateur zodat die weet waar hij moet zijn. Daarnaast delen we deze gegevens met de fabrikant en/of verkoper. We verwerken de gegevens alleen maar voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden. Met je betaling ga je akkoord met onze privacyverklaring, die je kan nalezen op www.doitforme.nu/privacy
 1. Onderhoud

 

Een robotmaaier is redelijk onderhoudsvrij . Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals de accu, die gedurende de levensduur van de robotmaaier mogelijk vervangen moeten worden. Is je systeem aan onderhoud toe? Neem dan contact met ons op.


Een Keter tuinhuis is redelijk onderhoudsvrij. Is er toch onderhoud nodig? Neem dan contact met ons op.

 

Een Sorara Mirador pergola is redelijk onderhoudsvrij. Is er toch onderhoud nodig? Neem dan contact met ons op. 1. Geschillen

 

 1. Ben je het niet eens met onze manier van werken of heb je een andere vorm van klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing.

 

 1. Vind je dat wij schade hebben toegebracht aan jouw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen je ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met je gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje van 2 centimeter op de onderkant van een tuinpaal. Wij ontbinden dan de overeenkomst.

 

 1. Eventuele geschillen kun je binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel.
 1. Algemene bepalingen

 

 1. Je rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je verhuist of dat de tuin waarin je product staat, deels, overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie op de installatie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele factuur of een kopie daarvan hebben.

 

 1. We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan jouw rechten vanuit de overeenkomst. 

 

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

 1. Staat er iets op onze website, factuur of andere documenten wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kun je ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die op de factuur staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.

 

 1. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.